Autentimata kasutaja

Oluline info

Asud kutseeksamite ja ülikooli sisseastumiseksamite sooritamise keskkonnas. Üldhariduskoolide testide, EV seaduse tundmise eksami ja eesti keele tasemeeksamite keskkond asub eis.ekk.edu.ee/eis.